Onderzoeksservice voor militaire Sovjetonderscheidingen

Het is dikwijls mogelijk om te achterhalen aan wie een bepaalde Sovjetonderscheiding is verleend. Via het serienummer of de naam van de ontvanger kan veel informatie worden onthuld. Zie deze pagina voor een beschrijving van het onderzoeksproces en een lijst met de onderscheidingen die kunnen worden nagetrokken. Onze nieuwe prijslijst staat hieronder. Het onderzoek is meestal na zo'n drie weken voltooid en de resultaten worden u in de vorm van digitale foto's van de archiefdocumenten toegemaild. Indien u een van uw militaire Sovjetonderscheidingen wilt laten natrekken of vragen heeft, neemt u dan contact met mij op.

Prijzen

Basisonderzoek via serienummer:

 • Registratiekaartje (oetsjotnaja kartotsjka) - € 21
 • Onderscheidingsvoordracht (nagradnoj list) - € 21 (WO2-periode; gratis indien online), € 30 (naoorlogs)

Basisonderzoek via naam van de drager:

 • Registratiekaartje (oetsjotnaja kartotsjka) - € 17
 • Onderscheidingsvoordracht (nagradnoj list) - € 21 (WO2-periode; gratis indien online), € 30 (naoorlogs)

Overige documenten:

 • Dienstregistratiekaartje, inclusief close-up van de foto van de officier, indien aanwezig (oetsjotno-posloezjnaja kartotsjka) - € 17
 • Personeelsdossier (litsjnoje delo) - tijdelijk niet beschikbaar
 • Extra onderscheidingsvoordrachten van dezelfde drager (nagradnoj list) - € 21 (WO2-periode; gratis indien online), € 30 (naoorlogs)

Voorwaarden:

 • Indien ik u niet ken, dient de betaling vooraf te geschieden.
 • Indien een bepaald document niet wordt gevonden, krijgt u uw geld daarvoor terug.
 • Er kan geen korting worden gegeven bij grote hoeveelheden.
 • Voor Medailles voor Moed en Krijgsverdiensten zijn vaak geen onderscheidingsvoordrachten opgesteld; in zo'n geval ontvangt u foto's of scans van de dagorder (prikaz), die de voordracht bevat.
 • Soms is er geen registratiekaartje beschikbaar; in zo'n geval ontvangt u een uittreksel van de uitreikingslijst (protokol), dat de naam, rang, verleningsdatum en uitreikingsdatum bevat.
 • Soms zijn voordrachten uitzonderlijk lang of registratiekaartjes onvolledig, maar in deze gevallen blijft de prijs hetzelfde.
 • Indien er meerdere registratiekaartjes of dienstregistraties van dezelfde persoon worden gevonden, krijgt u ze allemaal, maar betaalt u er maar een.


All rights reserved / alle rechten voorbehouden © Auke de Vlieger 2008-
Home