Onderzoeksservice voor militaire Sovjetonderscheidingen

Het is dikwijls mogelijk om te achterhalen aan wie die Sovjetonderscheidingen uit uw verzameling zijn verleend. Via het serienummer of de naam van de ontvanger kan veel informatie worden onthuld. Zie deze pagina voor een beschrijving van het onderzoeksproces en een lijst met de onderscheidingen die kunnen worden nagetrokken. Onze nieuwe prijslijst staat hieronder. Het onderzoek is meestal na zo'n drie weken voltooid en de resultaten worden u in de vorm van digitale foto's van de archiefdocumenten toegemaild. Indien u een van uw militaire Sovjetonderscheidingen wilt laten natrekken of vragen heeft, neemt u dan contact met mij op.

Prijzen

Basisonderzoek via serienummer:

 • Los registratiekaartje (oetsjotnaja kartotsjka) - 40
 • Losse onderscheidingsvoordracht (nagradnoj list) (tijdelijk niet beschikbaar) - 18
 • Naoorlogse onderscheidingsvoordracht (nagradnoj list) - 32

Basisonderzoek via naam van de drager:

 • Registratiekaartje (oetsjotnaja kartotsjka) - 18
 • Onderscheidingsvoordracht (nagradnoj list) (tijdelijk niet beschikbaar) - 18
 • Losse naoorlogse onderscheidingsvoordracht (nagradnoj list) (tijdelijk niet beschikbaar) - 32

Overige documenten:

 • Dienstregistratiekaartje, inclusief close-up van de foto van de drager, indien aanwezig (oetsjotno-posloezjnaja kartotsjka) - 18
 • Personeelsdossier (litsjnoje delo) - 95 (tijdelijk niet beschikbaar)
 • Extra onderscheidingsblad van dezelfde drager (nagradnoj list) - 18

Vertalingen naar het Nederlands:

 • Registratiekaartje (oetsjotnaja kartotsjka) - 5
 • Onderscheidingsblad (nagradnoj list) - 10
 • Onderscheidingsblad voor een dienstjarenonderscheiding (nagradnoj list) - 13
 • In order opgenomen voordracht voor Medaille voor Moed of Krijgsverdiensten (prikaz) - 7
 • Reguliere order met alleen namen en functies (prikaz) - Gratis
 • Decreet (oekaz) - Gratis
 • Dienstregistratiekaartje (oetsjotno-posloezjnaja kartotsjka) - 15-20 (afhankelijk van grootte)
 • Personeelsdossier (litsjnoje delo) - Prijs in overleg (afhankelijk van grootte)
 • Overige militaire documenten (verleningsdocumenten, identiteitsbewijzen, overlijdensmededelingen, etc.) - Prijzen in overleg

Voorwaarden:

 • Indien ik u niet ken dient de betaling vooraf te geschieden.
 • Indien een bepaald document niet wordt gevonden krijgt u uw geld daarvan terug.
 • Er kan geen korting worden gegeven bij grote hoeveelheden.
 • Voor Medailles voor Moed en Krijgsverdiensten zijn vaak geen onderscheidingsbladen opgesteld; in zo'n geval ontvangt u foto's van de order (prikaz), die de voordracht bevat.
 • Soms is er geen registratiekaartje; in zo'n geval ontvangt u een uittreksel van de uitreikingslijst (protokol), dat de naam, rang, verleningsdatum en uitreikingsdatum bevat.
 • Soms zijn voordrachten uitzonderlijk lang of registratiekaartjes onvolledig, maar in deze gevallen blijft de prijs hetzelfde.
 • Indien er meerdere registratiekaartjes of dienstregistraties van dezelfde persoon worden gevonden, krijgt u ze allemaal, maar betaalt u er maar een.
 • Bij uitzonderlijk veel of weinig tekst kan de vertaalprijs worden aangepast.
 • In plaats van een volledige vertaling kan ik ook tegen een kleine vergoeding een samenvatting van de interessantste feitjes opstellen; zeker bij biografische dossiers, waar een volledige vertaling een fortuin zou kosten, kan dit praktisch zijn.


All rights reserved / alle rechten voorbehouden © Auke de Vlieger 2008-
Home